O nás

Portál hodnocenefirmy.cz sdružuje prověřené právnické a fyzické osoby (dále subjekty).

Jak to celé funguje?

  • Subjekt z České republiky požádá o prověření
  • Prověření provádí Hospodářská komora hlavního města Prahy ve spolupráci se společností CRIF - Czech Credit Bureau
  • Hodnotí se více parametrů, při splnění daných kritérií jsou subjekty zařazené k registraci na portálu
  • Zároveň, ověření zákazníci mohou posílat své reálné zkušenosti s produkty, prací, chováním a vystupováním jednotlivých subjektů a bodově je hodnotit
  • Tím se na portálu vytváří REÁLNÝ žebříček hodnocených subjektů


Způsob hodnocení jednotlivých subjektů je založen na postupech obvyklých v bankách, splňujících kritéria BASEL II.

Hodnotí se finanční situace za poslední dva roky a aktuální čtvrtletí. Zejména jsou posuzovány tři skupiny finančních ukazatelů – rentabilita, krátkodobá likvidita a dlouhodobá solventnost subjektů. Druhou základní složkou ratingu je nefinanční analýza, která se opírá o posouzení chování subjektů, demografických charakteristik, odvětvovou příslušnost, pozice managementu a vlastníků z pohledu vlastnických vazeb a dalších aspektů ovlivňujících podnikání. Hodnotící škála se pohybuje v rozmezí čtrnácti stupňů (A1 až C5). Zde jsou podrobněji vysvětleny jednotlivé stupně.

Do portálu se mohou registrovat subjekty s hodnocením A1 až B3.

Zároveň jsou subjekty hodnoceny svými zákazníky, v hodnotící škále 1 až 5. Stupeň 1 znamená velkou nespokojenost s dodávanými produkty nebo službami, stupeň 5 znamená absolutní spokojenost.